Oferujemy:

oraz wiele innych...

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Makiety ulotek

 

Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki

tel. +48 22 831 16 15

e-mail: info@druk-ps.pl

NIP: 118-20-73-352
REGON: 143149872
Kapitał Zakładowy: 100.000,00zł

KRS: 0000390130
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy